home        oferta       uprawnienia     referencje    kontakt    
         
   
Stanisław Gładkowski Biuro Biegłego Rewidenta w Szczytnie - działalność gospodarcza wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 1917  przeprowadza badania sprawozdań finansowych.
 
Firma działa od 1999 roku i posiada szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Przez szereg lat z pasją i zaangażowaniem ciężko pracowano na markę i dobre imię firmy. Stosuje się do szeroko rozumianych zasad etyki zawodowej.